OM JORDSKRUER


  • Stærkt og holdbart 
  • Hurtigt og enkelt
  • Billigt alternativ
  • Ingen råd / lang levetid 
  • Ingen vente/hærdetid
  • Intet gravearbejde
  • Ingen bortskaffele af jord
  • En grønnere løsning og sundere løsningEt solidt fundament, er altid det bedste. Det kan Jordskruer levere.


Jordskruer er en stor fordel de fleste steder, da det er en nem måde at få et meget stærkt og stabilt fundament. Samtidigt kan man nemt fjerne fundamentet igen, hvis pladsen skal genoprettes.


Det er muligt at bruge Jordskruer selvom grundvandet står højt. 


Alle vores Jordskruer og beslag er varmgalvaniserede / varmforzinkede efter DIN EN ISO 1461-1999

Forventet levetid på skruerne er + 100 år afhængig af jordbunden og de klimatiske forhold (korrosions-aggressive miljøer)


Jordskruerne fås I mange længder og til alle typer terræn.


På toppen af jordskruerne kan monteres et stort udvalg af topbeslag. 


Jordskruer har et utal af anvendelsesmuligheder, de kan bruges til terrasser, carporte, dressurbaner, redskabsrum, træhuse, hegn, skilte, gang/bådbro, flag, tørrestativer, legeredskaber, vindsikring, solcelleanlæg, gulv i fortelte og alt andet som kræver et godt fundament.


Med et betonfrit skruefundamenter bliver byggeriet hurtigere, billigere og mere klimavenligt 

skruefundamenter er lige så stærkt som beton.


Skruerne er selvfølgelig også forsikringsgodkendte. 


Med punktfundamenter, der holder huset fri af jorden, undgår du radonstråler og fugtproblemer.


Fordi skruefundamenterne komprimerer den eksisterende jord, er det også muligt at bygge på forurenet jord uden at skulle rense jorden. 


Hurtigt med skruefundament


Skruefundamenterne har en særlig fordel – det er mange dage hurtigere end betonløsningerne og der kan bygges på dem med det samme mens beton skal tørre i flere dage


Skruefundering medfører færre arbejdsprocesser. 

Du slipper for at grave. ligge på maven, blande beton, midlertidig fiksering af pæle, støbning og lukning af hul med restjord og bortkørsel af jord. 


Skruefundamenterne installeres til sammenligning på få minutter og kan belastes med det samme. 


Med skruens koniske form og gevind udnytter skruerne det at komprimerer den eksisterende sammenpressede jord samtidig med, at den driver sig selv ned. 

En 1meter lang skrue kan ekempelvis bære i lidt over et tons i lodret tryk Klima asspektet i jordskruer

Jordskruer vil medvirker til et grønnere byggeri, dette gøres ved at erstatte beton, og dermed spare på udledningen af CO2 


Næsten 5% af den C02, vi udleder, stammer fra cementproduktion.

Udover hvad der stammer fra produktionen skal medregnes CO2-udledning fra transport, opgravning af sand, grus, sten, jord og kørsel med beton. Ydermere har et gammldags betonbyggeri har også et stort vandforbrug.


Næsten den samme mængde stål, der indstøbes til armering, bruges på at lave jordskruer. 

Stålet anvendes i beton for at give det styrke, så det ikke revner. Hvorfor overhovedet bruge beton, når der findes mere enkle og klimavenlige alternativer. Ydermer installeres skruerne direkte i jorden uden foregående gravearbejde eller den resurce krævende bortskaffelses proces. 

ET SOLIDT FUNDAMENT - KRÆVER BLOT ET SKRUE!